ostatnie/curent

Działalność artystyczna

od roku 2002:

Adam Panasiewicz

wystawy indywidualne:

2012:

Subwersje światła, Galeria Rękawka, Kraków

INPUT/OUTPUT, Galeria Lamelli, Kraków

2011:

Lux_lumen, galeria Arte Factory, Kraków

www. MODFA, prezentacja prac w Internecie, November

2010:

LUCE da LUCE /Meta_idole, Lokator, Kraków

2009:

LPP , Galeria Klub Pauza, Kraków

2008:

RASTRY – prace z lat 2002-2008, Galeria ASP Kraków

2005:

z cyklu „Młodzi w galerii” , Galeria KONTRAST, Kraków

-----------------------------------------------------------------------

wystawy zbiorowe:

2012:

 • 1 wystawa członków SMTG, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków
 • Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych , Galeria Pryzmat, Kraków
 • W stronę fotografii, Galeria Pauza, Kraków
 • Grafika i edukacja. Polskie uczelnie artystyczne, TPSP, Kraków
 • udział w dyskusji w ramach MTG 2012 - Grafika i edukacja. Polskie uczelnie artystyczne, ASP Kraków,

2011:

 • Wystawa Wydziału Sztuki UP, Art Gallery University of Nebraska at Omaha, USA
 • X Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego “RePeFeNe (udział w konkursie)
 • Imprint – Międzynarodowe Triennale sztuk graficznych, Warszawa, Arkady Kubickiego

2010:

 • Z pracowni graficznej UP w Krakowie - najlepszy dyplom 2010, galeria Oko dla Sztuki 2, Kraków
 • 2 Biennale Grafiki cyfrowej, Gdynia
 • kwiecień: udział w I etapie MTG, Kraków

2006:

 • Grafika ze zbiorów Krakowskiej ASP 1946-2006, Arsenał, Kraków
 • Eurografik Kraków-Sankt Petersburg’ - IV MTB St. Petersburg, Rosja
 • 2006 maj: zakwalifikowanie się do II etapu MTG Kraków

2005:

 • Fakty i Mistyfikacje– Galeria ALBERT, Kraków

2004:

 • „My i Oni” sztuka ponad granicami – TPSP, Kraków

2003:

 • International Triennial of graphic art Bitola, Macedonia
 • Gry i Zabawy – Galeria ALBERT, Kraków
 • Directory of Print – (MTG Kraków)

2002:

 • IMPI02 – Iowa Miniprint International, University of Iowa, USA
 • Z cyklu Galeria Konspektu, pierwsza wystawa Gakerii Konspekt, Pryzmat, Kraków

-----------------------------------------------------------------------

Uczestniczył w licznych wystawach zagranicznych, m. in. w V Międzynarodowym Biennale Grafiki w Taipei, na Tajwanie w roku 1991; w I Międzynarodowym Biennale Grafiki w Maastricht w Holandii oraz w ekspozycji Młoda Polska Grafika we Frankfurcie nad Odrą w roku 1993; w 22 Biennale Grafiki w Lubljanie, w Słowenii w roku 1997; w roku 1998 w wystawach Polish Prints 98 – w The Polish Museum of America w Chicago oraz Agart World Print Festival ponownie w Lubjanie; wreszcie w ekspozycji w Centrum Targowym w Norymberdze. W roku 1999 uczestniczył w International Triennial 97 Rio de Janerio w Museum de Arte Moderna Brazil.

Wśród wielu wystaw krajowych wymienić można udział w Triennale Grafiki Polskiej w BWA w Katowicach, w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, czy uczestnictwo w wystawie Litografia polska od 1900 w krakowskim Muzeum Czartoryskich.

-----------------------------------------------------------------------

Badania dot. tematu: Techniki komputerowe i ich możliwości w kreowaniu obrazu wizualnego.

 • Temat: RASTRY – wniosek złożony w roku akad. 2005/2006 - Okres realizacji od 03.2006 do 11.2009
 • Temat: Digitalne prowokacje – wniosek złożony w roku akad. 2009/2010 - Okres realizacji 06. 2010 do 11. 2012

----------------------------------------------------------------------

Inna działalność związana z wykonywaniem zawodu:

 • 2010 - Udział w jury konkursowym GRAFIKA ROKU, ASP Wydz. Grafiki – Kraków
 • 2009 – Projekt identyfikacji wizualnej dla Centr de la Vision, Kraków
 • 2009 - Projekt identyfikacji wizualnej dla Meblomax, Kraków
 • 2007-2008 – wykłady na studiach stacjonarnych kier.: Dziennikarstwo – Wydz. Polonistyka UP w Krakowie: przedmiot: Estetyka druku

-----------------------------------------------------------------------

Działalność organizacyjna w Wydziale Sztuki ( organizowanie konferencji, wystaw, sympozjów i inne).

 • 2012: Udział w Międzynarodowym projekcie „W Stronę Obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” 22 – 24. 10. 2012, organizacja wystawy: W stronę fotografii, Galeria Pauza
 • 2012: Udział w Artystyczno-teoretycznym projekcie: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja 5 - 7. 11. 2012 - projekt i przeprowadzenie warsztatów w ramach konferencji: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku.
 • udział w wystawie zbiorowej: w Galerii Pryzmat
 • 2010: Współpraca przy konferencji MULTI _MEDIA FORMA JĘZYK - przy organizacji wystawy M.Kawy i G.Tokarczyk w Galerii 5A przy ul.Karmelickiej, 2010

---------------------------------------------------------------------

Wybrane

wystawy indywidualne

od roku 2002:

Adam Panasiewicz

LPP - Lines Per Photons - Adam Panasiewicz,

z cyklu: Patrz Pauza, Klub Pauza, Kraków,

19 .06.2009

projekcje video oraz instalacja multimedialna LPP

...instalacja multimedialna LPP - lines per - photons składała się z wielościanu foremnego wykonanego z siatki mesh zawieszonego do sufitu pomieszczenia Galerii Klub Pauza, jednocześnie była ekranem ustawionym względem projekcji z rzutnika multimedialnego w ten sposób aby obraz był widoczny na dwóch ścianach na raz. W filmach były wykorzystane sekwencje z ruchem panoramizowania poziomego, co dawało efekt przesuwania się obrazu po wszystkich ścianach ekranu w formie wieloboku. Instalacja była próbą wykorzystania efektów deformacji obrazu cyfrowego po za medium jakim jest komputer.

Fragmenty projekcji filmów na ekran przestrzenny zaprojektowany z siatki mesh w formie wielościanu, są to filmy powstałe w technice video scratch polegającej głównie na re-rejestracji przekazów medialnych, filmów z telewizora. Były to realizacje w których mieszał się materiał nagrany z telewizora z grafikami i zdjęciami połączonymi na zasadzie montażu przenikania. W ten sposób mogłem porównać raster - pikselowy wynikający z edycji telewizyjnej z rastrem grafik, w których rastry były budowane sztucznie wykorzystując aplikacje graficzne. Idea ta była bezpośrednią konstatacją badań które przeprowadziłem w ramach projektu badawczego pt. RASTRY.

Grafika pt. Met_3, która składa się na cykl Meta_idole jest wykonana, tak jak pozostałe grafiki w technice druku lentikularnego - soczewkowego. Na przykładzie tej grafiki można prześledzić 3 stany edycji tej grafiki mieszczące się w jednej grafice. Poprzez specjalnie dobraną folię z naciętymi rowkami o liniaturze około 80 możemy przemieszczając się względem obrazu zobaczyć 3 animujące się stany tej sekwencji w postaci kolejnych statycznych kadrów obrazu z których składa się grafika. Wszystkie grafiki tego cyklu zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystać kreatywnie efekty, które mieściły się w kategoriach quazi - animacji jako efekt flip - odbicie, efekt głębi -3D oraz zanikania.

Spis grafik:

Met_1, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_2, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_3, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_4, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_5, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_6, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

Met_5, druk cyfrowy lentikularny, 50 X 70

meta_idole, Galeria Lokator, Kraków

11 czerwiec 2010

Adam Panasiewicz – wydruki digitalne/soczewkowe i instalacja video ( video cyfrowe: DATA_BASES )

Wystawa odnosi się do pojęcia ikony – Idoli, którzy często stają się ważniejsi od treści przekazu informacji wizualnej. Moi idole są brzydcy i przypominają postacie z horrorów filmów klasy D.

W pracach graficznych oraz w filmie video, Idole - ikony, to nie tylko człowiek, ale również zestawienia „baz danych” w postaci wycinków z przeszłości, footage z internetu oraz infografika kojarzona z interfejsem komputera, to elementy naszego świata nie tylko w sieci, ale również część naszej virtualnej realności, która przenika się ze światem po za siecią tworząc cyberkulturowy układ wzajemnych relacji.

To, również próba personifikacji przestrzeni wirtualnej, która rozpościera się za interfejsem jako pierwszym doświadczeniem wejścia w VR.

video: Databases 08:57, video scratch + video cyfrowe,- format: 16:9 HD, 2010, http://vimeo.com/19936836

Wideo odnosi się do teorii Lva Manovicha mówiącej o nowych kryteriach w sztuce współczesnej. Swoją formą odnosi się do strategii subwersywnych takich jak video scratch. Innymi słowy wykorzystuję przy pomocy ponownej rejestracji materiałów medialnych, dzięki którym mogę wejść w strukturę znaczeniową informacji w obszarze tego medium i uzyskać efekt identyfikowany jako krytyczny względem medium. Bazy danych są aluzją do wirtualnej przestrzeni składającej się z fragmentów jako części historii kultury przechowywane w komputerze w postaci cyfrowych obrazów.

Nowe kryteria sztuki stają się kryteriami porządkującymi i wyszukującymi dany element- obraz z olbrzymiej bazy danych o dostępie egalitarnym. Możliwość ubiegania się o właściwy porządek w kolekcji - archiwizacji danych to też zadanie dla widza który zderza się z mentalnym potencjałem kontekstu historycznego zawartego w danych, pozornie ułożonych w sekwencje przypadkowe.

Lux_lumen, Galeria Arte_Factory, Kraków, 15.09.2011

Adam Panasiewicz - projekcje video, instalacja intermedialna

LUX - ŚWIATŁO EKRANU KOMPUTERA,

LUX - PROJEKCJA Z RZUTNIKA,

LUX - BŁYSK - KRÓTKI DŹWIĘK - POWIDOK,

LUX - LUMEN - ODBICIE OD LUSTRA,

- OD ŚCIANY - OD WIDZA...

Wystawa bada wzajemne relacje zestawiania różnych(odmiennych) potencjałów świecenia, które są wynikiem edycji i projekcji obrazu cyfrowego z urządzeń wykorzystujących technologię digitalną. Na wystawie zostały wykorzystane i porównane ze sobą 3 różne oblicza światła czyli: świetlna edycja monitora ciekłokrystalicznego, świetlna edycja obrazu z ekranu notebooka, projekcja multimedialna z rzutnika cyfrowego oraz projekcja slajdów rzutnika analogowego do przeźroczy. Ważnym przedmiotem badań światła edycyjnego i projekcyjnego była natura światła jako fali elektromagnetycznej w instalacji intermedialnej składającej się z rzutnika analogowego do przeźroczy oraz umieszczonego na statywie lustra w kształcie koła. Spreparowane slajdy, które powstały jako druk cyfrowy na folii transparentnej były rzutowane na ścianę w systemie loop dzięki przystawce elektronicznej do rzutnika regulującej prędkośc wyświetlania slajdów. Ponieważ pomiędzy ścianą/ekranem a rzutnikiem było ustawione lustro, które odbijało część obrazu na przeciwległą ścianę, można było zaobserwować naturę światła odbitego a nawet w pewien sposób rozproszonego i podlegającego efektowi dyfrakcji.

N_LUX, video cyfrowe/foundfootage/animacja stop-motion, 6:56, format 16:9, edycja z rzutnika multimedialnego w systemie loop

am I_new?, video cyfrowe, animacja stop - motion, 5:49, format 4:3

instalacja multimedialna składająca się z monitora i z netbook’a, edycja ekranowa obrazu ruchomego pt. am I_new? odbywała się na obydwóch urządzeniach w tym samym czasie, dźwięk w słuchawkach zewnętrznych schynchronizowany z obrazem, całość edytowana w systemie loop.

INPUT/OUTPUT Adam Panasiewicz

instalacja intermedialna w Galerii Lamelli, Kraków 2012

INPUT to niekończąca się przestrzeń zarchiwizowanych plików baz danych, na którą składa się nasza wiedza i historia kultury sprowadzona do sekwencyjnego zapisu. Struktura OUTPUT-u zawiera kombinacje elementów archiwum, odwzorowuje charakter przechowywania danych jest też niekończącym się procesem przetwarzania do postaci ostatecznej – koła pulsującego w rytm przekształceń. Okrąg koloru czarnego staje się otworem, dziurą którą można przejść w inna przestrzeń, białe koło nasycone światłem w przeciwieństwie do czarnego jest pełne życia i kojarzy się ze słońcem.

INPUT/OUTPUT to przestrzeń pomiędzy ekranem a odbiorcą jako kontekst per-formatywnych zależności : człowiek i ekran.

To, również struktura zakłóceń, która pozwala mi powołać do życia nowe obrazy z fraz filmowych, dosłownie jakby słowa oderwały się od znaczeń.

To, sprzężenie zwrotne, jakie zachodzi pomiędzy obrazem generowanym przez media cyfrowe a samym medium, które je tworzy. To „pomiędzy” mediami znaczy również to, że moja definicja obrazu ewoluuje i tworzy ikono sferę, na którą składa się zarówno obraz statyczny jak i obraz ruchomy, jako części składowe intermedialnej instalacji.

To, wreszcie, świetlna konsystencja, w postaci porcji energii elektromagnetycznej edytowanej z monitora lub podczas projekcji. Nasycone światłem obrazy ruchome w postaci flicker-u będącego na granicy percepcji oka ludzkiego, tworzą powidoki stają się formą pozbawioną treści fabularnej. Stanowią dla mnie obiektywny przekaz emocji w postaci światła, które ma duże spektrum oddziaływania. Chociaż, dla niektórych afabularny obraz jest poza estetycznym doznaniem, to istnienie obrazu bez treści przedstawieniowej staje się formą istnienia, jako struktura środków/mediów, które go tworzą, ważna staje się jego ekspozycja, wielkość oraz kontekst przestrzeni, w której funkcjonuje.
 Staje się częścią instalacji o charakterze intermedialnym „pomiędzy” mediami jako „wejście i wyjście”.

spis prac:

Mimesis, druk UV na lustrze, 2012

Infiltracje I, instalacja multimedialna, 2012

Z cyklu RED RING: RR_7, druk cyfrowy, 2012

Z cyklu: IN / OUT 1-3, obiekt, 2012

Z cyklu: Kontra plany I - VI, druk cyfrowy, 2012

Duch, druk cyfrowy, 2012

Z cyklu: Pomiędzy 1 – 4, druk cyfrowy, 2012

Inwersje II, druk cyfrowy UV, 2012

Inwersje I, druk cyfrowy UV, 2012

RR, druk lentikularny, 2012

Plaża, druk cyfrowy UV na folii, 2012

Razem, instalacja, 2012

Z cyklu: RA 1-3, druk cyfrowy UV na dibondzie, 2012

Whole Hole, druk lentikularny, 2012

----------------------------------------------------------------------

Instalacja intermedialna INPUT/OUTPUT w galerii Lamelli była próbą ukazania wszystkich wątków naracyjnych, które mnie inspirują i które odnajduję w Ikonosferze na którą składają się elementy Świata realnego oraz wirtualnego tworząc Cyberkulturę. Odwołując się do metafory Wejścia i Wyjścia chciałem zwrócić uwagę na to co jest mało zauważalne w stanie przechodzenia - po między, czyli coś, co przyjmuje postać tylko w świadomości, jakby otwarcie się na granicę pomiędzy dwoma stanami/płaszczyznami - dla mnie bardzo istotną, ponieważ jest ona pierwszym kontaktem z przestrzenią wirtualną w postaci interfejsu, ale również jest oknem wyjścia z niego. Starałem się oddać ten potencjał w pracach: Pomiędzy, IN/OUT, Kontra plany I-IV. Oczywiście, również można zuważyć ,że w realizacjach, które tworzyły całość wystawy ważnym kodem wynikającym z metodyki mojej pracy jest przekształcenie digitalne materiału wejściowego do postaci OUTPUT, która tworzy, w przypadku obrazów ruchomych specyficzną tekstualna formę interpretacji. W realizacjach: Infiltracje I, RR_7 oraz w filmach pt. IN-OUT oraz R_RING_7, jak również w pracach pt. RR, DUCH, RED_RING_7, INWERSJE I-II, została wykorzystana i przekształcona ta sama sekwencja filmu w reżyserii Jean-Pierre Melville’a - W kregu zla (1970) Le cercle rouge.

Dużą wagę przywiązuje do realizacji obiektów, które są odniesieniem do twórczego wykorzystania róznić pomiędzy symulacją a substytutem, tak mocno kontrowersyjnym paradygmatem Cyberkultury, co starałem się oddać w krótkiej chrakterystyce założeń ogólnych wystawy w katalogu jako 3 X SUB : subwersje jako foundfootage, subiekty jako granice pomiędzy terytoriami odczuwania rzeczywistości oraz substytuty jako obiekty.

INPUT_OUTPUT ekran projekcyjny z siatki typu mesh z wydrukiem solwentowy, ekran owymiarach 300 X 200 cm - widok od przodu w Galerii Lamelli/Kraków

IN-OUT, video cyfrowe 4:3 HD, 7:32, 2012 / found footage, animacja stop-motion, processing / projekcja loop na ekran z siatki mesh

- wykorzystano sekwencje z filmu w reżyserii Jean-Pierre Melville’a - W kregu zła (1970) Le cercle rouge, muzyka: adpan, film był wyświetlany na ekran wykonany z siatki mesh o wymiarach 300 X 200 cm(INPUT_OUTPUT). Wydrukowane na ekranie koło o średnicy około 1 metra uzupełniało projekcję video, w której głównym motywem oprócz przetworzonych sekwencji na bazie w/w filmu były motywy koła będące uzupełnieniem i pogłębieniem interpretacyjnym nadruku na ekranie.

Subwersja światła - Adam Panasiewicz

05.12. 2012, Galeria Rękawka

Domu Kultury Podgórze

Kraków ul. Limanowskiego 13

...instalacja multimedialna wykorzystująca potencjał

świecenia ekranu oraz odnosząca się do zawłaszczania cech przyporządkowanych efektom świetlnym w naturze do przestrzeni cyfrowej.

To również próba odtworzenia natury światła i cienia

przy pomocy urządzenia analogowego edytującego światło na przedmioty ujawniające swoje graficzne możliwości „rysowania cieniem”.

Próba uchwycenia efemerycznej natury światła jako materialnej postaci świecących elementów instalacji - zjawiska chwilowego i zmiennego.

wyżej: kadr z filmu pt. Po drugiej stronie, format 4:3, 2:48 technika video found footage na podstawie filmu pt. Le sang d’un poète/krew poety (1930, Jean Cocteau)

niżej: kadr z filmu pt. Shadow, format 4:3, rejestracja video, edycja na monitorze przez półprzeźroczystą kalkę techniczną

Wystawa Subwarsje światła w Galerii Rękawka składała się:

 • instalacji multimedialnej pt. Limes_I, która składała się z : video cyfrowego pt. Po drugiej stronie oraz linii poziomej naklejonej na ścianie , w miejscu gdzie był rzutowane obraz multimedialny
 • instalacjii multimedialnej Shadows złożonej z 4 wydruków cyfrowych, pionowej lini oraz monitora na którym był edytowany film pt. Shadow w systemie loop,
 • również na wystawie mozna było zobaczyć instalację pt.Infiltracje IV w której skład wchodził epidjaskop optyczny, wydruk cyfrowy na folii oraz przedmioty szklane przepuszcające światło.

Wybrane

wystawy zbiorowe

od roku 2002:

Adam Panasiewicz

“W Stronę Fotografii” , Galeria Pauza, Kraków, ul. Floriańska 18/2 p - 28.10.2012.

W stronę fotografii - wystawa studentów, pedagogów i absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystawa „W stronę Fotografii” jest jednym z wydarzeń prezentowanych w ramach I Wyszechradzkiego Projektu Artystyczno – Naukowego „ W Stronę Obrazu – Fotografia w Europie Środkowej”, pomyślanego jako platforma wymiany doświadczeń w dziedzinie fotografii między artystami, teoretykami, animatorami sztuki i środowiskiem akademickim z czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Wystawa jest jednym z elementów, dzięki którym Organizatorzy i Partnerzy Projektu mogą podjąć próbę stworzenia Obrazu Współczesnej Fotografii tego rejonu Europy, jakkolwiek byłby on cząstkowy i niedoskonały. Wystawa „W stronę fotografii” prezentuje prace studentów, pedagogów i absolwentów Wydziału Sztuki UP , realizowane według określonych założeń ideowych i formalnych. Jednym z nich jest rozumienie dzisiejszej fotografii jako medium występującego w sztuce w różnych rolach i postaciach. Na wystawie można zobaczyć „czystą” fotografię, ale także rysunki, grafiki, instalacje i filmy. Tytułowe słowa „W stronę fotografii” są kluczem do wyboru prac, w których fotografia jest często ukryta, drugoplanowa, ale w kontekście różnorodności postaw twórczych pokazuje swoje istotne znaczenie dla wyrazu dzieła.

“W Stronę Fotografii” , Galeria Pauza, Kraków, ul. Floriańska 18/2 p - 28.10.2012.

Wystawa zbiorowa w ramach międzynarodowego projektu „W Stronę Obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” powstał z inicjatywy Muzeum Historii Fotografii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Infiltracje II - instalacja multimedialna, video cyfrowe, lustro, monitor, 2012

Infiltracje II to instalacja wykorzystująca odbicie w lustrze, na którym jest naklejona czarna, pionowa linia oraz pozioma, jest to zarazem połowa krzyża, który dopełnia się w całość z jego częścią naklejoną na moniotorze. Monitor w którym jest wyświetlany film ustawiony jest względem lustra tak, aby obraz na nim edytowany był widoczny w lustrze, jak również w ten sposób, aby widz stojący przed lustrem zobaczył krzyż w całości na który składa się jego część z lustra oraz z monitora. Realizacja ta ma w swoim założeniu spowodować u widza poczucie pomieszania przestrzeni: tej realnej odbijanej przez lustro oraz tej z edycji ekranowej, pocięte, nerwowe ruchy postaci z filmu wyświetlanego na ekranie, dodatkowo pogłębiają odczucie dezorientacji, dżwięk jest abstrakcyjny, mechaniczny i dokuczliwy. Powyższa realizacja była ustawiona w kącie dużego pomieszczenia galeryjnego w Pauzie.

linia

lustro

monitor

Fragmenty filmu powstałego na podstawie rejestracji kamerą cyfrową z telewizora, materiał sekwencji został rozłożony na poszczególne ujęcia i ponownie został wyrenderowany jako animacja stop - motion o odpowiedniej ilości klatek na sekundę, co dało bardzo interesujący efekt minimalnych ruchów w kadrze, które zostały wielokrotnie powtórzone w strukturze warstwowej obrazu ruchomego, edycja loop, dźwięk : adpan

Video cyfrowe pt. Sara 92-99, format 4:3, 1:25, animacja stop- motion, na podstawie rejestracji z telewizora serialu The Killing sezon 2

Infiltracje II - instalacja multimedialna, video cyfrowe, lustro, monitor, Galeria PAUZA,Kraków, 2012., fotografia: J.Pierzchała

Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja 5 - 7. 11. 2012 - Wystawa Galeria Pryzmat - 5.11.2012, Kraków

Infiltracje III - fragment instalacji, druk cyfrowy na backlight do ekranów LED, 2012

Infiltracje III - druk cyfrowy na backlight, 2 ekrany LED, monitor w pudle, video cyfr. (Stadion_13)

Fragmenty filmu Stadion 13 (video cyfrowe, format 4:3), który był edytowany w monitorze na którym znajdował się wydruk na folii back-light. Wydruk ten wraz z filmem tworzył płaszczyznę gdzie mieszały się ujęcia filmowe ze statycznym obrazem - grafika wydrukowana na folii transparentnej back light była przyklejona do powierzchni monitora. Monitor znajdował się w pudle koloru czarnego z uchylnymi kurtynami, środek pudła został wyklejony srebrna folią odbijającą obraz na zasadzie lustra. Film był pełem flickeringowego światła, emanował swoim pulsującym światłem edycji, dodatkowo efekt migotania obrazu był zwielokrotniony przez odbicie światła od powierzchni pudła wyklejonego folią lustrzaną.

Wystawa Wydziału Sztuki UP, Art Gallery University of Nebraska at Omaha , 2011

Works on Paper and Video from Cracow showcases the Pedagogical University in Cracow and includes accomplished works in a wide range of media from linocuts, etchings and lithographs, to paintings, to digital prints and video. Curated by Rafal Solewski. (fragment zaproszenia)

Na wystawie zostały pokazane 2 filmy mojego autorstwa, na zdjęciu : górnym - fragment video pt. Data_bases(2010) oraz fragment filmu pt. Cyber_mirror(2011) na zdjęciu dolnym.

Najlepszy Dyplom 2010 – Grafika. Uczeń i jego Promotor

Z pracowni graficznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

09.03.2011 – 28.04.2011, Galeria Oko dla Sztuki 2, Kraków

Nową inicjatywą Triennale Grafiki we współpracy z Akademia Krakowską będzie seria wystaw w Galerii Oko dla Sztuki 2 poświecona prezentacji prac wyróżnionych absolwentów z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Nazwa „Najlepszy Dyplom” wynika z prowadzonej na forum internetowym konfrontacji prac absolwentów wydziałów grafiki z całej Polski pod nazwą „Najlepszy Dyplom - Grafika. Uczeń i jego promotor”. Pokażemy również prace promotorów zestawiając dzieła mistrzów z pracami prowadzonych przez Nich studentów.

Obecna wystawa poświecona jest trzem dyplomantom z pracowni Grafiki Wydziału Sztuki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy uzyskali dyplom pod kierunkiem adjunkta Adama Panasiewicza.

„Wypatrzenie” Bożeny Tokarczyk jest próbą spersonifikowania, uszlachetnienia wideo przez wprowadzenie interaktywnej matrycy, która w zaskakujący sposób zmienia strukturę obrazu. Jej wodna materia rządzi się swoimi prawami i jest podatna na ingerencję. Mamy możliwość wniknięcia w wnętrze obrazu a nawet po części go tworzymy. Zadzieramy głowę do góry by znaleźć rozedrgany i świetlisty obraz. Wielokrotnie przefiltrowany przez media cyfrowe i materię wody zaczyna się wymykać i żyć własnym życiem”

Tytuł odnosi się zarówno do „wypatrywania”, czyli do szukania i odnajdywania, ale także do „wypaczenia”, czyli wizualnej deformacji jakiej ulega animowany film przez projekcję obrazu na wodę i ponownej jego rejestracji.

„Cykl grafik cyfrowych pod tytułem Przemysława Liputa pt. „Niedobici“ w formie i treści nawiązuje do amerykańskiego i meksykańskiego wrestlingu, dyscypliny z pogranicza sportu, pokazu akrobatycznego, pół-fabularnego show i walk gladiatorów. Grafiki przedstawiają zmagania umięśnionych zawodników w kolorowych, fantazyjnych strojach oddających charakter postaci. Fenomen tego niezwykłego zjawiska, jakim są profesjonalne zapasy i emocje jakie wzbudzają na widowni inscenizowane reżyserowane walki, stał się pretekstem do ukazania zacierania się świata realnego z fikcją. We wszystkich pracach został użyty tzw. intencjonalny błąd, zarówno ten ze świata druku: przesunięcie matrycy, „ nietrafienie koloru“, „niedobicie“ wynikające z nierównomiernie nałożonej farby drukarskiej, jak również ekranowe szumy, przeplot, rozpikslowanie, efekt starego nagrania VHS.”

Motywem dyplomu artystycznego Małgorzaty Kuczery jest abstrakcja zamknięta w geometryczne formy. Artystka posłużyła się zeskanowanymi fragmentami grafik wykonanych w technikach tradycyjnych, akwaforcie i akwatincie i poddała je cyfrowemu przetworzeniu. W swoich czarno-białych grafikach skupiła się na formie i materii uzyskując poprzez światło i cień efekt trzeciego wymiaru.

„Tytuł dyplomu brzmi Ab Absurdo. Jest to łacińska sentencja, która oznacza „wychodząc z fałszywego założenia”. W kilku pracach przedstawiłam wzór na zbudowanie figury geometrycznej. Wzór ten jest jednak pozorny – ewentualna próba złożenia według niego figury nie może się powieść. Zmyślony przepis jest pewną metaforą szeroko rozumianych fałszywych proroków naszego życia, kłamliwych nauk, złudnych idei, niespełnionych obietnic i nauk jakie nam są dawane”

Przegląd prac dyplomowych z ostatnich siedmiu lat prezentujemy na stronie krakowskiego Triennale Grafiki. Prace te zostały wykonane przez 250 absolwentów wydziałów grafiki warsztatowej uczelni artystycznych lub wydziałów sztuki Uniwersytetów oferujących w swoim programie studia magisterskie z grafiki artystycznej. Zapraszamy do wirtualnego spaceru w ogrodzie grafik, do którego prowadzi ścieżka: http://dyplomy.triennial.cracow.pl.

Adam Panasiewicz, z cyklu Metaidole: Met_5, druk cyfrowy/soczewkowy, 50x70 cm, 2010.

Przemysław Liput, z cyklu Niedobici: Ankle Lock, druk cyfrowy, 100x70 cm, 2010.

Małgorzata Kuczera, z cyklu Ab absurdo, bez tytułu, druk cyfrowy, 2010.

Bożena Tokarczyk, Wypatrzenie, druk solwentowy, 2010.

Ideą Imprint jest prezentacja sztuk graficznych w powiązaniu z dyscyplinami humanistycznymi, tworzenie przestrzeni do spotkań i kontaktów interdyscyplinarnych. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne o charakterze niekomercyjnym, jeden z najważniejszych pokazów współczesnej grafiki na świecie. (http://wydarzenia.o.pl/2011/10/imprint-2011-warszawa/)

IMPRINT‘2011 - 15 października – 12 listopada 2011 roku - Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim

w Warszawie

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Tadeusza Kulisiewicza

Na wystawie pokonkursowej prezentowano 316 prac 170 artystów z całego świata.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy zostały wręczone nagrody laureatom drugiej edycji Międzynatrodowego Triennale.

Grafiki pt. Dotcom_3 oraz Dotcom_4 brały udział w wystawie, druk cyfrowy UV na dibondzie, format 80X70, 2011

Dotcom_3, druk UV, dibond, 70X80. 2011

X Rybnicki Festiwal Filmu Niezależnego RePeFeNe, 20-23 października 2011 - Dom Kultury Chwałowice

kategoria eksperyment:

1. „ R_Ring ”, Adam Panasiewicz, Kraków, 7 min.

Film wykonany w technice „Found Footage”. - informacja ze strony www festiwalu

RED_RING, 2011 http://vimeo.com/26164692

Film jest oparty na oryginalnych sekwencjach filmu "Le Cercle Rouge" (1970) Jean-Pierre Melville (polskie tłumaczenie: W kręgu zła). Powstał w technice found footage odwołuje się do granic technologicznych obrazu cyfrowego w kontekście jego struktury, jako ciągu statycznych kadrów. Tak zdefiniowany film jako realizacja multimedialna w medium cyfrowym dystansuje się względem rzeczywistości i fabuły filmu, jednocześnie nie jest w stanie przekroczyć granic tak określonej własnej tożsamości lub też tworzy ją od nowa jako porcja energii elektromagnetycznej wypluwanej z ekranu monitora.

Tak rozpoznane video cyfrowe „zwracając ku sobie” zaczyna powtarzać ujęcia sekwencji, kopiuje je coraz szybciej, jak w filmach strukturalnych epatujących potencjałem medium filmowego(klasycznego). Mój film, który jest zamknięty w obszarze kilku sekwencji z oryginalnego filmu jest takim eksperymentem w tym obszarze poszukiwań odpowiedzi.

...Inne realizacje to wariacje na temat postaci, abstrakcje o formach organicznych, często operujące środkami łudząco przypominającymi klasyczną grafikę warsztatową, czy eksperymenty graficzne z wykorzystaniem fotografii. Do tej ostatniej grupy zalicza się nagrodzona nagrodą Era Art grafika Barbary Kasperczyk-Gorlak, z cyklu “Scena techno”. Efekt przestrzenności został tu uzyskany dzięki zbudowaniu pracy z dwóch warstw - zewnętrznej nadrukowanej na transparentnej foli, oraz kolejnej, znajdującej się pod spodem, na którą także naniesiono obraz. Inne ciekawe przykłady wykorzystania nietypowych technik to grafiki Adama Marii Panasiewicza i Mateusza Dąbrowskiego, wykorzystujące zdobycze obrazu lentikularnego, który wywołuje efekt ruchu i trójwymiarowości... (fragment tekstu Stara dobra geometria i artystyczne wpadki. II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2010, autorstwa: Weroniki Korbal/www.trójmiasto.pl)

II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2010

TVision_2, druk cyfrowy lentikularny, 140 X 100 cm, 2010

II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2010

TVision_1, druk cyfrowy lentikularny, 100 X 70 cm, 2010

działalność

naukowa i dydaktyczna

od roku 2002:

Adam Panasiewicz

Działalność naukowa (np. konferencje, wykłady, sesje, publikacje itp.).

 • Grafika komputerowa – technika analogowa czy nowe medium? - 48 Annales Academiae – wydawnictwo Naukowe UP Kraków 2008
 • Digital graphics and composition - Konferencja Międzynarodowa - PRINTMAKING CONGRESS maj 2010 – Thessaloniki, Grecja
 • Digital media and its influence on creating visual message in graphic art. - pokaz slajdów - wykład, Uniwersytet w Nitrze, Słowacja 2011
 • Warsztaty w ramach Art ystyczno-teoretycznego projektu: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja. Scenariusz warsztatów graficznych: Wobec warsztatu - idea procesu formy obrazu w kontekście nowej tożsamości i ontolog obrazu wizualnego określonego przez kod cyfrowy. Processing jako kreatywne narzędzie w ramach software – artu.
 • DEBATA : „Obraz fotografii w Europie Środkowej – Perspektywa multimedialna” w ramach 1 Wyszehradzkiego Projektu Wymiany Artystyczno - Naukowej „W Stronę Obrazu - Fotografia w Europie Środkowej” 2012-2013 - DEBATA 16 stycznia 2013 rok - Panel 1 - prowadzi dr Adam Panasiewicz z Katedry Multimediów Wydziału Sztuki UP z udziałem prof. Piotra Zawojskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Mirosławy Moszkowicz z Katedry Teorii Wydziału Sztuki UP.

DEBATA „Obraz fotografii w Europie Środkowej – Perspektywa multimedialna”

oraz Warsztaty multimedialne i wystawa pt. „Transformacje Obrazu – Warsztaty Multimedialne” w ramach 1 Wyszehradzkiego Projektu Wymiany Artystyczno-Naukowej „W Stronę Obrazu - Fotografia w Europie Środkowej” 2012-2013

DEBATA I WARSZTATY ODBYŁY SIĘ 16 stycznia 2013 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym

w Krakowie, ul. Podchorążych 2

- Debata w Audytorium 111 N

- Warsztaty w Galerii „Laboratorium”

Organizatorzy :

- Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wydział Sztuki: Katedra Multimediów, Instytut Grafiki i Wzornictwa, Koło Naukowe...,

Problematyka Debaty i Warsztatów skupiona jest wokół szeroko rozumianej transformacji obrazowania fotograficznego we współczesnej nauce, sztuce i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tradycji awangardy i neoawangardy artystycznej krajów Europy Środkowej na współczesną sztukę tego region...,

godz. 14.15 - 15.45 Panel 1

prowadzi dr Adam Panasiewicz z Katedry Multimediów Wydziału Sztuki UP z udziałem prof. Piotra Zawojskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Mirosła

wy Moszkowicz z Katedry Teorii Wydziału Sztuki UP.

Dyskusja wokół związków nauki i sztuki oraz wpływu cyfryzacji na sztukę współczesną

w odwołaniu do książki P. Zawojskiego„ Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii” oraz książki pod redakcją P. Zawojskiego „Dygitalne dotknięcia”.

... Problematyka dyskusji dotyczy międzyob

szarowych działań pomiędzy nauką a sztuką, wypracowania płaszczyzny wspólnych korzyści wynikających z kooperacji i współpracy. Chodzi między innymi o wykorzystanie współczesnych technik obrazowania w celu adaptacji i rozpowszechniania wyników badań naukowych, które zazwyczaj pozostają na poziomie naukowych danych nieczytelnych i niedostępnych dla odbiorcy spoza naukowej niszy. Jest to także bardzo ważna, nowo zarysowująca się tendencja w sztuce współczesnej polegająca na wizualizowaniu baz danych i zestawianiu ich ponownie z zarejestrowanym procesem naukowym, który wytworzył te dane. Bazy danych w formie sprowadzonej do obrazu o parametrach estetycznych dają możliwość wykreowania przez artystę autonomicznego sposobu ich prezentacji w formie instalacji multimedialnej lub intermedialnej, która może mieć charakter całkowicie indywidualnej realizacji. ( A.Panasiewicz 2012)

debata /dyskusja

5.11.2012 - Warsztaty w ramach Artystyczno-teoretycnego projektu: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku.

Scenariusz warsztatów graficznych: Wobec warsztatu - idea procesu formy obrazu w kontekście nowej tożsamości i ontologii obrazu wizualnego określonego przez kod cyfrowy. Processing jako kreatywne narzędzie w ramach software – artu.

... Jednym z elementów projektu był wernisaż wystawy, na której zgromadzono prace zaproszonych grafików. Na ekspozycję w przeważającej mierze złożyły się realizacje wykorzystujące nowe media. Niejako poszerzeniem prezentacji były warsztaty, podczas których mieliśmy okazję na własnej skórze przekonać się o różnorodności postaw, jakie artyści przejawiają w obliczu możliwości czerpania zarówno z technik grafiki warsztatowej, jak i mediów cyfrowych. Twórcy prezentowali swój warsztat, a następnie zapraszali do wypróbowania proponowanych metod pracy. I tak dr Adam Panasiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zwrócił uwagę na możliwość przetwarzania poza komputerem obrazu zarejestrowanego cyfrowo...”

( fragment tekstu: „Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych...” - RELACJA Z WYJAZDU DO KRAKOWA , autor: WM )

http://www.grafika.umk.pl/wezto/?„od-grafiki-warsztatowej-do-mediow-cyfrowych”,26

w a r s z t a t y

Słowacja, Nitra, Uniwersytet Konstantyna Filozofa (Katedra Masmedialnej Komunikacie a Reklamy),

22-24. 11. 2011

... wykłady The visual message and new media... połączony z prezentacją multimedialną był poświęcony problemom percepcji świata fizycznego/realnego w kontekście procesu wizualizacji go do postaci wirtualnej w medium cyfrowym. Była to też prezentacja mojego punktu widzenia jako grafika w ramach tematu Art and Methods in Teaching. Podczas spotkania omawiano także przebieg i rezultaty projektu oraz możliwości współpracy w przyszłości.

w y k ł a d

 

Od 6-8 maja 2010 roku w Salonikach odbywała się konferencja zorganizowana przez Studio Graficzne przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Arystotelesa. Głównym celem konferencji było stworzenie okazji naukowcom biorącym udział w programie ERASMUS do spotkania i wspólnej dyskusji nad stworzeniem wielostronnej sieci w ramach ERASMUSA, aby połączyć ze sobą średniej wielkości szkoły artystyczne, zwykle usytuowane z dala od wielkich metropolii.

Studio Graficzne w Salonikach zaprosiło przedstawicieli wszystkich szkół i akademii artystycznych, które współpracują w ramach programu ERASMUS. Na zaproszenie odpowiedzili następujący akademicy, którzy przybyli do Salonik, pomimo trudnej sytuacji związanej ze strajkiem generalnym w Grecji: rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Jacek Szewczyk wraz z prof. Chrisem Nowickim, prof. Mirosław Pawłowski z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prof. Adam Panasiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz ze studentką Justyną Mazur, która odczytała referat prof. Jacka Zaborskiego. Drugim pod względem liczebności reprezentantów krajem były Włochy, z których przybyli: prof. Valter Batiloro z Akademii Sztuk Pięknych w Akwilii, prof. Marilena Scavicci i prof. Wilma Lok reprezentujące Akademię Sztuk Pięknych w Perugii, pierwsza wygłosiła wykład, zaś druga poprowadziła warsztaty prezentujące technikę Heytter, prof. Giulio Angelucci – historyk sztuki specjalizujący się w grafice, który przyjechał z Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie oraz prof. Sabina Adamiano z Uniwersytetu w Perugii, która uczestniczyła w spotkaniu jako przewodnicząca włoskiego komitetu ewaluacji i specjalistka od marketingu. Pośród prelegentów znaleźli sie także: prof. Peter Jones z DIT College w Dublinie, prof. Miodrag Mladjovic z Wydziału Sztuk Pięknych w Belgradzie, który dał wykład na temat technik litograficznych i prof. Guntars Sietins z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Rydze. Niestety z powodu strajku generalnego na konferencję nie udało się przybyć prof. Eugenii Augusti z Barcelony, prof. Philippe Martinowi z Rouen i prof. Zoranowi Todovicowi z Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie. Grecję reprezentowali adiunkt M. Yannadakis, adiunkt V. Tsalamata, adiunkt E. Meleziadou, doktorant C. Bezirgiannidou i prof. X. Sachinis.

informacja ze strony: http://www.triennial.cracow.pl/nl_arch/0410PL.htm